Česky|Deutsch|Polski|O společnosti|e-mail
předchozí
následující
_

O společnosti

Společnost BAGO s.r.o. byla založena koncem roku 2006. Od samého počátku se zaměřujeme na služby v lesnictví zejména pomocí harvestorové technologie a na související činnosti v přepravě dřevní hmoty a lesní techniky.

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme po celém území České republiky, jsme schopni pružně reagovat na potřeby zákazníka, ať už se jedná o výrobu dříví harvestorovou technologií nebo o klasickou manuální těžbu s následným přibližováním. V pěstební činnosti se věnujeme zalesňování, ochraně lesních porostů, prořezávkám, úklidům či likvidaci klestu jeho vyvezením a následným rozštěpkováním.

Dlouhodobě spolupracujeme s Lesy České republiky, s.p. a s dalšími partnery jako jsou soukroumé lesní majetky (Jan Parish, Kolowrat Krakowsky, Kristina Colloredo-Mansfeldová), městské a obecní lesy a další vlastníci s menší výměrou lesa. Ročně obchodujeme cca 100.000 m3 dříví.

Pilařské a vlákninové sortimenty obchodujeme s našimi dlouhodobými odběrateli na tuzemském trhu a v zahraničí, zejména v Německu a Rakousku.

Cílem naší společnosti je schopnost reagovat jak na samostatnou zakázku v těžbě dříví, pěstební činnosti, odvozu dříví, či jeho prodeji, tak dokázat nabídnout ucelenou koncepci pro zajištění obhospodařování lesních majetků kvalifikovaným personálem.