Harvestor 931

Harvestor 931

Harvestor 931

Harvestor využíváme ve výchovných a předmýtních těžbách, v porostech starších sedmdesáti let a v mýtních úmyslných těžbách s hmotnatostí do 2,5 m3

Při těžbě uklízíme klest hlavicí na hromady či do pruhů, nebo po dohodě se zadavatelem vyvážíme pro další zpracování. Dříví a klest po tomto stroji přibližujeme vyvážecí soupravou 840.3. Tento harvestorový uzel používáme také v kombinaci s lanovkovým nebo traktorovým přiblížením dříví.

Pokud Vás naše technika oslovila

Jsme připraveni stát se
Vašimi důvěryhodnými partnery!