Česky|Deutsch|Polski|O společnosti|e-mail
předchozí
následující
_

   PALIVOVÉ  DŘÍVÍ   |   ŠTÍPANÉ  DŘEVO  DO  KRBU   |   KRBOVÉ  DŘÍVÍ  NA  TOPENÍ

Objemové jednotky pro prodej palivového dřeva

prms = prostorový metr sypaný

  • odpovídá volně sypanému dřevu naštípanému v polínkách či štěpinách, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m

prm = prostorový metr rovnaný

  • odpovídá narovnaným naštípaným polínkům či štěpinám do krychle o objemu 1 x 1 x 1m

plm = plnometr

  • 1 m3, nebo-li "kubík dřeva"; odpovídá krychli o objemu 1 x 1 x 1m plné dřevní hmoty, vyplněné bez mezer, v této jednotce se palivové dřevo nedodává

Přepočtové koeficienty mezi jednotlivými mírami dřeva

1 m3 1 prm 1 prms
plnometr štěpiny délky 33cm rovnaných do hráně štěpiny délky 33cm neurovnaných do hráně - SYPANÉ
1 plm plnometr = m3 1 1,7 2,7
1 prm štěpin délky 33cm rovnaných v prostoru 1x1x1 0,6 1 1,6
1 prms štěpin délky 33cm neurovnaných v prostoru 1x1x1 0,4 0,6 1

Porovnání výhřevnosti jednotlivých dřevin

Dřevo kWh/prmkWh/kg*
Javor19004,1
Bříza19004,3
Dub21004,2
Olše15004,1
Jasan21004,2
Smrk16004,4
Borovice17004,4
Modřín17004,4
Topol14004,2
Buk21004,2
Habr22004,2
Jedle15004,4

"NAŠE DŘEVO HOŘÍ DÉLE"